web counter

Hãy là người đầu tiên nhận biết website của bạn bị DOWN.

 • Giám sát website của bạn 24 x 7 x 365.
 • Nhận cảnh báo downtime bằng email, tin SMS và tin nhắn push.
 • Theo dõi tình trạng uptime và các chức năng trên website của bạn.
 • Hãy cho khách hàng thấy các báo cáo tình trạng uptime trên website của bạn để tăng mức độ tin cậy với họ.
 • Chúng tôi kiểm tra

  Không thể hiện trang
  Không tìm thấy trang
  Thời gian kết nối hết hiệu lực
  Không hiểu DNS
  Ping packet loss
  Database error, v..v

  Chúng tôi kiểm tra
  Không thể hiện trang
 • Chúng tôi gửi cảnh báo qua

  EmailEmail
  SMSSMS
  iPhone/iPadiPhone/iPad
  AndroidAndroid
  Chúng tôi gửi cảnh báo qua
 • Chúng tôi gửi báo cáo qua

  Uptime & performance

  Uptime & performance
 • Chúng tôi giám sát từ

  Chúng tôi giám sát từ
Kích hoạt giám sát website của bạn.

Ý kiến

I used to be notified by users of downtime with complaints and now I can say that it should be back up soon by the time I get a call...

- Branden Stuck, Kidology Inc.