web counter

SMS & E-mail notificatie

Ons systeem kan u verwittigen via SMS of e-mail wanneer uw website of server een probleem heeft. Een voorbeeld van deze waarschuwing kan u onderstaand vinden:

Onderwerp: Mijn website is DOWN
Aan: [email protected]

Mijn bedrijfswebsite
DOWN op 27/02/2005 03:55 AM (US/Eastern)
Fout: kan niet verbinden met poort 80

Een waarschuwing bevat de naam van uw website of server, de huidige status, het tijdstip van de gebeurtenis in uw lokale tijdzone en de toepasselijke foutboodschap.

Test SMS-waarschuwing

Telefoonnummer
(landcode)
(netwerkprefix)
(GSM-nummer)
Voorbeelden:
  • USA & Canada (+1) 555 1234567 (gebruikt u T-Mobile?)
  • United Kingdom (+44) 7766 123456
  • Australia (+61) 414 123456
Toegangscode (numeriek)

Test E-mailwaarschuwing

Om de niet-ontvangst van de test e-mail op te lossen, wijzig het e-mailadres van de afzender naar een off-site e-mailadres (bijv. Gmail / Yahoo Mail), zodat u bounces kunt ontvangen.