web counter
Första 30 dagarna GRATIS! Första 30 dagarna GRATIS! Första 30 dagarna GRATIS!

Kraft plan

(bra för stora företag)
 • 40 tester
 • 1 min intervall
 • Obegränsat antal kontakter
 • Obegränsat antal E-post meddelanden
 • Obegränsat antal push meddelanden
 • Livstids rapport bevarande
 • Teknisk support
 • Meddelande mall
 • Schemaläggning av underhåll
 • Övervaknings profil
 • Beroende
 • Rabatt på SMS
USD $
44.95
per månad
 • Extra (tillval):
 • Test: USD $0.97/test
 • SMS: USD $0.29/meddelande

Värde plan

(populär hos småföretag)
 • 20 tester
 • 1 min intervall
 • Obegränsat antal kontakter
 • Obegränsat antal E-post meddelanden
 • Obegränsat antal push meddelanden
 • Livstids rapport bevarande
 • Teknisk support
 • Meddelande mall
 • Schemaläggning av underhåll
 • Övervaknings profil
 • Beroende
 • Rabatt på SMS
USD $
24.95
per månad
 • Extra (tillval):
 • Test: USD $0.97/test
 • SMS: USD $0.49/meddelande

Grundläggande plan

(grundläggande kommersiellt användande)
 • 10 tester
 • 1 min intervall
 • Obegränsat antal kontakter
 • Obegränsat antal E-post meddelanden
 • Obegränsat antal push meddelanden
 • Livstids rapport bevarande
 • Teknisk support
 • Meddelande mall
 • Schemaläggning av underhåll
 • Övervaknings profil
 • Beroende
 • Rabatt på SMS
USD $
14.95
per månad
 • Extra (tillval):
 • Test: USD $0.97/test
 • SMS: USD $0.49/meddelande

Gratis plan

(Gratis för all tid)
 • 1 test
 • 5 min intervall
 • Obegränsat antal kontakter
 • Obegränsat antal E-post meddelanden
 • 50 push meddelanden/månad
 • 1 år rapport bevarande
 • Teknisk support
 • Meddelande mall
 • Schemaläggning av underhåll
 • Övervaknings profil
 • Beroende
 • Rabatt på SMS
Gratis!
 • Extra (tillval):
 • Test : -
 • SMS: USD $0.49/meddelande